1
Mandat.

Trobeu sinònims per a paraules com: preocupació procreació prostració