1
Correcció.


Trobeu sinònims per a paraules com: precedència improcedència