1
Aparença.

2
Disculpa.

3
Agafador.

Trobeu sinònims per a paraules com: present