1
Sol·licitar.

Trobeu sinònims per a paraules com: presentar Una instància