1
Prenom emprat tant per homes com per dones.

Trobeu sinònims per a paraules com: prenom ambigu