3
Esprémer.
Trobeu sinònims per a paraules com: premiar premsa cremar pensar apressar bressar pesar