1
Honor o prerrogativa que s'atorga en reconeixement de mèrits destacats en un camp determinat.
Antònims: càstig

2
Honor.