1
Orar.

2
Sol·licitar.


Trobeu sinònims per a paraules com: pegar fregar aregar plegar cremar premsar trenar