Trobeu sinònims per a paraules com: disposar proposar esposar sospesar Gospodar Hospodar