1
(Esports de pilota) Zona d'un camp de joc corresponent per convenció a un o més jugadors d'un mateix equip.4
Posició militar.

5
Estatus.8
Condició.