2
Completar.

Trobeu sinònims per a paraules com: portar terme