1
Sentiment que fa témer alguna cosa, perquè es preveu un possible mal cap a la pròpia persona.
Antònims: coratge

2
Porus.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: cor pur porc port pot pom plor