Trobeu sinònims per a paraules com: posar xopar topar parar donar pegar notar