1
Escàs.

2
Gota.

Trobeu sinònims per a paraules com: foc pic joc xoc porc coc por