1
Austeritat.

2
Mala qualitat.


4
Indigència.

5
Empobriment.

6
Manca de béns materials suficients per portar una vida digna.
Antònims: riquesa