1
Grup ètnic descendent dels antics israelites de l'Orient Pròxim.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: poble jueu