1
Càrrec del polític que actua com a cap de govern o cap del poder executiu en alguns estats amb sistema parlamentari.

2
Element químic amb nombre atòmic 61.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: pom Nm pa µm em pe pi