1
Arrancar.

2
Robar.

Trobeu sinònims per a paraules com: Palomar plorar ploma posar lloar olorar provar