1
Demanar.

Trobeu sinònims per a paraules com: pregunta Una plantejar