1
Hipotètic planeta extrasolar gegant.

Trobeu sinònims per a paraules com: planeta