1
Roca metamòrfica de gra molt fi.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: pissarra Pissarres de Burgess