1
Departament a l'extrem sud-est de la França continental.