1
Material que s'empra per a pintar, especialment quan és pastós o líquid o ho ha de ser en el moment de pintar.

2
En art, obra gràfica creada amb pintura.

3
Marina.