3
Cadell.


5
Cria.


7
Menut.

8
Cognom.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: perit pestiu cenit serrà petit bonítol petit agut petit palaí petit