1
Episodi de la Passió de Crist.

Trobeu sinònims per a paraules com: petó