1
Representació amb figures del naixement de Jesús en el portal de Betlem.

Trobeu sinònims per a paraules com: pessebre percebre decebre pebre