1
Persona que viu de les captures de peixos i altres animals aquàtics.

2
Pescaire.

Termes relacionats