1
Tocar.


Trobeu sinònims per a paraules com: perbocar pertorbar perdonar derrocar perforar retocar pernoctar