1
(Videojocs) Personatge que és controlat per un administrador de joc o bé per mitjà de tècniques d'intel·ligència artificial, que incideix en el desenvolupament de la partida però sobre el qual el jugador no té control.
Antònims: personatge jugador

Trobeu sinònims per a paraules com: jugador personatge personatge jugador