1
Persona de ficció.

2
Personatge humà de ficció.

Trobeu sinònims per a paraules com: personatge ficció personatge humà de ficció