1
Persona non grata.

Trobeu sinònims per a paraules com: persona non grata persona