1
Persona que no treballa.
Antònims: empleat

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: persona