3
Perdurar.Trobeu sinònims per a paraules com: resistir desistir