Trobeu sinònims per a paraules com: perllongat prolongar