1
Vomitar.

Trobeu sinònims per a paraules com: pertocar perdonar derrocar perforar embocar pernoctar