1
Tanmateix.

2
Objecció.

3
Mes.
mes

Trobeu sinònims per a paraules com: Pero Pere Peru pera Bert cert Bern