1
Procés biològic.

Trobeu sinònims per a paraules com: període