1
Segona fila (o període) de la taula periòdica.

Termes relacionats