1
Peix d’aigües profundes de la família dels gàdids, de cos allargat, de color bru verdós (Molva molva).


Trobeu sinònims per a paraules com: peix