1
Presumpció.

Trobeu sinònims per a paraules com: edatisme gegantisme