1
Temps passat.

2
Sentit.

3
Antic.


5
Antiquat.

6
Corromput.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: passar pausat passa massot piscat assot Wasat