1
Temps passat.

2
Sentit.

3
Corromput.

4
Antic.


6
Antiquat.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: passar pausat passa massot piscat assot Wasat