3
Transcórrer.

4
Caure en.


6
Traslladar-se.

7
Ocòrrer.

8
Comunicar.

9
Excusar.


Trobeu sinònims per a paraules com: passard passat passa cansar parlar cessar passejar