1
Ventre, estómac, abdomen dels animals.

2
Abdomen.

Trobeu sinònims per a paraules com: pinxa pana punxa Àguila de panxa blanca planxa panxo canxa