1
El rebuig o allò que queda de la palla llarga.
Trobeu sinònims per a paraules com: palpís palès pollós talús palla Fallas Gallus