2
Panorama.

3
Trets i característiques visibles d'un espai limitat.

4
Marina.

Termes relacionats