2
Trets i característiques visibles d'un espai limitat.

3
Panorama.

4
Marina.

Termes relacionats