1
Persona que practica l'agricultura.

2
Camperol.

Termes relacionats