1
Parentiu nominal.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: padrastre