1
Coalició electoral.
PDC

Trobeu sinònims per a paraules com: Per pacte catalunya