1
Administrador general del Capítol de canonges.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Pabordia de Mur