1
Administrador general del Capítol de canonges.

Termes relacionats